Reprezentačný koncert je hudobno-tanečnou show v podaní Poddukelského umeleckého ľudového súboru, v ktorej sú prepojené mnohé kultúry, ktoré sú súčasťou našej rozmanitej krajiny.