Názov súboru vznikol z prekladu chorvátskeho názvu „čunovsko jato“, ktorého korene siahajú do obdobia rokov 1991. Založili ho členovia spolku Hrvatsko kultúrno družstvo Čunovo a spoluzakladateľom bol Miestny úrad Čunovo. V tej dobe súbor viedla Mária Vršková, bývala sólistka SĽUK-u. Súbor združuje mládež vo veku od 15 rokov a je zameraný na rozvoj a udržiavanie tradícií chorvátskej národnostnej menšiny, ktorá v Čunove žije.