Lesopark Sever

Kežmarčania na rekreáciu a najmä na pešiu turistiku využívajú prímestskú zónu s vyznačeným náučným chodníkom – Lesopark Sever. Jeho dĺžka je 2,4 km. Na 12 informačných tabuliach sa nachádzajú zaujímavosti zo sveta fauny a flóry najbližšieho okolia, taktiež o histórii dotknutého krajinného prostredia. Začína pri soche lyžiara na sídlisku Sever pod hotelom Štart. V lesoparku sa nachádza asi 17 lesných drevín vo veku 80 – 120 rokov.