Historické centrum

Historické jadro Kežmarku je stretom úžasných a rozmanitých architektonických štýlov. Nadšenci histórie a umenia tu získajú neopakovateľnú dávku krásy a poznania v podobe množstva kultúrnych pamiatok, malebných domčekov a nepochybne aj príbehov, ktoré sa historicky viažu k mestu. Centrálne námestie má atypické urbanistické riešenie. Je vidlicovitého tvaru, v strede ktorého je umiestnená radnica. Ukončené je neskorogotickým mestským hradom. Centrum mesta je vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha