Drevený evanjelický artikulárny kostol

V južnej časti mesta sa nachádza mimoriadne zaujímavá sakrálna pamiatka. Drevený evanjelický kostol z roku 1717, ktorý bol v roku 2008 zapísaný v rámci zápisu súboru ôsmich Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka do Zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva pamiatok UNESCO. Artikulárne kostoly sú sakrálne stavby, postavené na základe dvoch článkov (artikul), ktoré boli prijaté na sneme v Šoproni (Maďarsko) v roku 1681. Tie umožnili výstavbu evanjelických kostolov v určitých stoliciach a mestách Uhorska. Stavebným materiálom bolo výlučne drevo. Ich poloha zvyčajne bývala na nevhodnom teréne (močaristá zem) alebo na potupnom mieste, napríklad v blízkosti krčmy. Aj takýmto spôsobom boli obmedzované práva iných vierovyznaní v Uhorsku, než katolíkov.

Prvý kostol existoval už na konci 17. storočia. Jeho pozostatkami sú krstiteľnica s medeným vekom, náhrobné kamene v podlahe a samotný pôdorys. Nový kostol bol po – stavený za rekordné 3 mesiace. Na jeho stavbu prispeli protestanti z celej severnej Európy. Staviteľom kostola bol tesársky majster Juraj Müttermann z Popradu. Pôdorys je v tvare rovnoramenného gréckeho kríža. Drevená valená klenba spočíva na štyroch barokových krútených stĺpoch. Vraj sa pri jeho stavbe nepoužil jediný železný klinec. Z vonkajšej strany je objekt omietnutý, čo navodzuje dojem murovanej stavby.

Kostol je fascinujúci nielen svojimi monumentálnymi rozmermi, ale aj bohatou maľovanou výzdobou. Tá je častokrát prirovnávaná k Michelangelovým výjavom v Sixtínskej kaplnke. K interiérovým skvostom nepochybne patrí bohato zdobený barokový drevený oltár, baroková kazateľnica s baldachýnom, či okná, ktoré pripomínajú okná na lodi. Vzácnosťou kostola je organ, ktorý je najstarší funkčný barokový dvojmanuálový nástroj na Slovensku. Pre svoju unikátnosť zaujal natoľko, že sa stal nosným motívom poštovej známky. Drevený evanjelický artikulárny kostol rozhodne nemožno pri návšteve Kežmarku obísť. Okrem bohoslužieb je pre svoju skvelú akustiku využívaný aj ako koncert – ná sieň. Jeho interiér bol napríklad kulisou našej najznámejšej vianočnej rozprávky – Perinbaby.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha