Socha Svetlonosky

Areál v blízkosti kežmarských kostolov symbolicky uzatvára Socha Svetlonosky. Nachádza sa v malej zelenej zóne, v Parku Svetlonosky, oproti Novému evanjelickému kostolu. Zobrazuje ženu s pochodňou v ruke, Darkyňu svetla, inšpirovanú antickou mytológiou. Jej originál v nadživotnej veľkosti (2 m) tu kedysi naozaj existoval. Postavený bol na počesť začiatku elektrifikácie mesta v roku 1894. Originál sochy sa v súčasnosti nachádza v zbierkovom fonde Kežmarského múzea. Replika kežmarskej Svetlonosky bola slávnostne odhalená v decembri 2016.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha