Evanjelické lýceum (Lyceálna knižnica)

Neďaleko evanjelických chrámov sa nachádza najväčšia historická školská knižnica v strednej Európe. Dvojpodlažná budova uchováva poklady nesmiernej hodnoty, a to až 150 000 zväzkov kníh z mnohých odborných disciplín aj svetových jazykov. Z toho 2 600 kníh pochádza zo 16. storočia. Najväčším donorom bol advokát Teodor Jóni, ktorý knižnici odkázal 38 vzácnych prvotlačí a viac ako 15 000 zväzkov kníh. Knižnica vznikla pravdepodobne spolu s mestskou školou niekedy v 14. storočí, avšak prvá písomná zmienka pochádza z roku 1600. S príchodom reformácie do Kežmarku dostala škola po roku 1531 charakter protestantského gymnázia. Neskôr pri osemtriednom gymnáziu vznikali akademické triedy s katedrou filozofie, práva a teológie, čím sa škola zmenila v rokoch 1787 – 1852 na lýceum. Na území Slovenska boli len štyri lýceá. Bez ich absolvovania nebolo možné pokračovať v univerzitných štúdiách. V druhej polovici 19. storočia sa lyceálne triedy zrušili a škola sa stala opäť gymnáziom.

Jeho študentmi boli mnohí významní dejatelia nielen z našich končín. Priestory lýcea kvôli vynikajúcim pedagógom, ale najmä pre náboženskú a národnostnú toleranciu, navštevovali študenti z celej strednej Európy. Z našich osobností to boli napríklad P. O. Hviezdoslav, Samo Chalupka, Martin Kukučín, Janko Kráľ, Martin Rázus, Ladislav Nádaši-Jégé a mnoho ďalších. Lyceálna knižnica bola využívaná nielen pre potreby študentov. Slúžila taktiež pre verejnosť, čím sa zaradila medzi prvé verejné knižnice v rámci rakúskouhorskej monarchie. Chátrať začala najmä počas a po 2. svetovej vojne. Opätovnú slávu začala nadobúdať v 60. rokoch 20. storočia a neskôr. V roku 1981 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti slúži ako expozícia, ale aj ako študovňa. Zároveň je to sídlo Farského úradu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Kežmarku.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha