Reduta

V tesnej blízkosti radnice sa nachádza úchvatná stavba reduty, na mieste ktorej kedysi stála strážna veža. Majitelia Kežmarského hradu, Thökölyovci, ju v 17. storočí prestavali na panský dom. Dnešnú klasicistickú podobu získala v roku 1818. A ako deklaruje latinský nápis na jej fasáde, bola určená pre stráže, hostí a zábavu. V súčasnosti sa tu nachádza kino, rôzne inštitúcie alebo obchodíky.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha