Bazilika minor svätého Kríža

Bazilika je nádherná gotická stavba. Kostol svätého Kríža, v roku 1998 povýšený pápežom Jánom Pavlom II. na Baziliku minor. Najstaršie časti pamiatky začali písať svoju históriu už v 13. storočí. Bola viackrát prestavaná. Na jej prestavbe, okrem cirkvi a mešťanov, mala veľkú zásluhu aj rodina Imricha Zápoľského, majiteľa Kežmarského hradu. Ukončená bola koncom 15. storočia. „Crux non sancta tuere“ – „Svätý kríž nech nás ochraňuje“, tak znie nápis nad hlavným vchodom do kostola. Celkovo sa do kostola vchádza až štyrmi vstupmi. Veľkorysá trojloďová sakrálna stavba je zaujímavá svojimi rôznorodými klenbami – sieťovou, hviezdicovou a krížovou. Interiér kostola sa nesie v gotickom slohu. Asi najvzácnejšou časťou kostola je ústredná socha dnešného hlavného oltára – výjav Ukrižovaného Krista, ktorá sa na hlavný oltár dostala koncom 18. storočia. Ide o dielo z okruhu Majstra Pavla z Levoče. Bazilika minor Svätého Kríža v Kežmarku je prvou nemariánskou bazilikou na Slovensku.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha