Pri Kostolnom námestí sa nachádza niekoľko významných kežmarských pamiatok. Okrem renesančnej zvonice areálu dominuje najmä Bazilika minor svätého Kríža. Nachádza sa tu budova bývalej rímskokatolíckej školy, budova fary a budova niekdajšieho humanistického gymnázia.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha