Areál Baziliky minor svätého Kríža

Pri Kostolnom námestí sa nachádza niekoľko významných kežmarských pamiatok. Okrem renesančnej zvonice areálu dominuje najmä Bazilika minor svätého Kríža. Nachádza sa tu budova bývalej rímskokatolíckej školy, budova fary a budova niekdajšieho humanistického gymnázia.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha