Paulínsky kostol

Na Hradnom námestí sa nachádza ešte jedna vzácna sakrálna pamiatka. Paulínsky kostol, ktorý vznikol na mieste troch domov. Katolícka menšina dostala toto miesto v roku 1650 od kežmarských protestantov z vďaky za pomoc v boji proti Thökölyovcom, majiteľom Kežmarského hradu. Nad kostolom prevzali patronát paulíni, ktorí boli do Kežmarku pozvaní v roku 1670, a spravovali farnosť až do zrušenia svojho rádu, v roku 1786. Keďže v chráme sa zhromažďovala prevažne slovenská menšina a kázne boli v slovenskom jazyku, už v tejto dobe bol kostol označovaný ako slovenský. Kostol, zasvätený Navštíveniu Panny Márie, niekoľkokrát vyhorel. Medzi zaujímavosti tohto jednoloďového chrámu patrí barokový oltár s plastikami svätých Joachima a Anny a taktiež kazateľnica, ktorú zhotovil majster, ktorý tvoril oltár v kaplnke Kežmarského hradu.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha