Meštianske domy a pamätné tabule

V meste sa narodilo mnoho významných osobností. Veľa slávnych Slovákov tu študovalo na miestnom gymnáziu. Na ich počesť, domy, kde sa narodili, alebo prežili
študentské časy, sú označené pamätnými tabuľami.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha