Historický cintorín

Neďaleko Nového evanjelického kostola sa nachádza kežmarský historický cintorín, ktorý bol založený v časoch protireformácie. Protestanti totiž museli svojich mŕtvych pochovávať mimo mestských hradieb. Z tohto dôvodu vznikol v roku 1674 dnešný cintorín. Najstarší náhrobok je z roku 1691. Postupne sa rozširoval a od konca 18. storočia doň boli pochovávaní aj katolíci. Zaviedol sa taký zvyk, že napravo od vchodu sa pochovávali evanjelici a naľavo katolíci. Dodržiaval sa do roku 1945. Cintorín sa nachádza na Toporcerovej ulici. Sú tu uložené pozostatky významných osobností mesta. Medzi inými je tu pochovaný Karol Wein, zakladateľ továrne na výrobu ľanu.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha