Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Gymnázium sídli v historickej budove, ktorá bola postavená, keď kapacita pôvodného kežmarského lýcea už nestačila. Chýbala napríklad kresliareň a telocvičňa. Budova bola v roku 1893 vysvätená a otvorená. Nasledovali ďalšie dostavby. Budova patrí Evanjelickej cirkvi a je v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska.