Pomník Alfréda Grosza

Okrem toho, že Alfréd Grosz bol profesorom kežmarského lýcea a významným spišským polyhistorom, bol to predovšetkým tatralóg. Tatry vrúcne miloval a už ako 42-ročný pochodil všetky ich vrcholky. Tatry veľmi propagoval, podnikal túry so svojimi študentami, fotografoval, písal o nich články, ba aj poviedky. Známy bol taktiež svojimi protifašistickými postojmi. Zachraňoval Židov, partizánov, utečencov. Zomrel v roku 1973. Na jeho počesť bol v Kežmarku sprístupnený park, ktorý nesie jeho meno. Taktiež bola odhalená pamätná tabuľa a bronzová busta Alfréda Grosza. Po profesorovi Groszovi je pomenovaný žľab a pilier v severovýchodnej stene Slavkovského štítu. Takúto poctu má len tento jediný kežmarský rodák.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha