Židovské pamiatky

Židovskú kežmarskú komunitu, podobne ako na celom Slovensku, zasiahla 2. svetová vojna veľmi tragicky. Prevažná väčšina bola deportovaná do vyhladzovacích táborov. Tí, ktorým sa podarilo peklo plynových komôr prežiť, našli po vojne svoje majetky arizované a z mesta odišli. Pritom to bola hospodársky aj vzdelanostne vplyvná societa ľudí, ktorá formovala charakter mesta. V Kežmarku existovala Veľká synagóga, postavená v maorskom slohu. V rokoch 1961 – 1962 bola zbúraná. Židovský cintorín sa nachádza na severnom okraji mesta. Najstarší náhrobok je z roku 1874. Posledný pohreb sa konal v roku 2002. Cintorín je pravidelne udržiavaný a zveľaďovaný vďaka iniciatíve lokálneho občianskeho združenia „Porozumenie“ a podpore Ústredného zväzu Židovskej náboženskej obce.

Zdroj: Kráľovský Kežmarok – Moderná kniha