Informácie o meste

Kežmarok je mesto, ktoré sa môže pýšiť bohatou históriou, do ktorej sa zapísalo pred viac ako 750 rokmi. Aj napriek času, ktorý odvtedy uplynul, duch minulosti pretrváva nielen v hrubých múroch kežmarského hradu, renesančnej radnice či meštianskych domov, ale aj v knihách, spomienkach a rozprávaní našich predkov.

Najväčšiu pýchu niekdajšieho kráľovského mesta pripomínajú cechy a remeslá, ktoré pre Kežmarok znamenali slávu a dobré meno v širokom okolí i ďalekých krajinách. Kežmarok ako križovatku obchodných ciest poznali kupci a obchodníci zo severu Afriky, Pobaltia, Európy a blízkej Ázie. A o tom, že obchodu sa u nás darilo, svedčia zachované artefakty o množstve cechov a remeselníckych dielní, ktoré boli pre Kežmarok tak typické.

Dnes na túto tradíciu nadväzuje medzinárodný festival Európske ľudové remeslo, ktorý sa od roku 1991 dostáva do povedomia stále väčšieho okruhu verejnosti. Vždy počas troch dní v roku ožíva v historickom centre Kežmarku duch minulosti. Jeho krásu obdivujú starí i mladí. Umelecké i praktické výrobky, ktoré rastú pod rukami šikovných remeselníkov sú často krát spomienkou na už zabudnuté remeslá a tradície. Festival je aj vďaka letným prázdninám obľúbenou zastávkou mnohých turistov, ktorí si okrem remesiel a bohatého kultúrneho programy radi pozrú bohaté expozície kežmarského hradu, výstavy v galériách, krásnu knižnicu v starom lýceu, či osviežia sa v chlade a tichu nádherných kežmarských kostolov.

Kežmarok, to je pestrá paleta histórie i súčasnosti. Svet mladých sa tu mieša s aktivitami našich skôr narodených a život obohacujú pravidelne i menšiny žijúce v meste, či naše partnerské mestá zo zahraničia. Vitajte teda na festivale EĽRO a pod úpätím najkrajších slovenských veľhôr prežite príjemné chvíle nielen počas troch dní, ale vždy keď sa k nám vrátite.