Kežmarské cechy

Mesto Kežmarok vzniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých kolonistov. Práve táto symbióza kultúr viacerých národností, výborná zemepisná poloha pri obchodnej ceste, spájajúcej Orient so severom Európy a viacero hospodárskych a politických privilégií umožnili rýchly hospodársky rozvoj vznikajúceho mesta, ktoré od svojho vzniku malo obrovskú možnosť obchodovania a výmeny tovaru, takže sa v stredoveku stalo jedným z hlavným centier remeselnej výroby a obchodu na území Slovenska.
Prevažná väčšina mužského obyvateľstva Kežmarku sa zaoberala remeslom. Už v 15. storočí sa začala práca remeselníkov natoľko špecializovať (napr. r. 1433 bolo v Kežmarku už 33 druhov rôznych remesiel), že sa z jedného základného remesla vytvorili ďalšie odvetia. Počet remeselníkov neustále narastal a aby nedošlo k sporom, začali sa remeselníci rovnakého, resp. príbuzného remesla zlučovať do bratstiev, z ktorých sa vyvinuli cechy.

V Kežmarku je z obdobia 15. – 19.stor. známych zatiaľ 40 cechov. Týmto počtom sa zaradil do prvej desiatky miest v rámci Slovenska. Hoci v Kežmarku počet remesiel prevyšoval číslicu 50 i viac, niektoré remeslá mali nízky počet majstrov – na založenie vlastného samostatného cechu boli potrební aspoň traja.

Kežmarské cechy možno rozdeliť do týchto skupín:

I. Cechy zaoberajúce sa výrobou a získavaním potravín:

 • rybársky (1453)
 • mäsiarsky (1545)
 • pivovarnícky (1589)
 • pekársky (1607)
 • mlynársky (1712)

II. Cechy spracujúce kovy:

 • zámočnícky (1443)
 • kováčsky (1490)
 • cech kováčskych tovarišov (1515)
 • cech podkúvačov a panvičkárov (1633)
 • cech zámočníckych a puškárskych tovarišov (1674)
 • zlatnícky (1713)
 • ihlársky (pred 1729)
 • cech podkúvačov a kolesárov (1740)
 • cech cinárov a tokárov (1816)

III. Cechy spracujúce drevo:

 • stolársky (1606)
 • debnársky (1609)
 • kolesársky (1633)

IV. Cechy vyrábajúce a spracujúce textil:

 • súkennícky (1475)
 • krajčírsky (1548)
 • povraznícky (1570)
 • cech tkáčov ľanového plátna (1587)
 • klobučnícky (1621)
 • gombikársky (1666)
 • farbiarsky (1713)

V. Cechy vyrábajúce a spracujúce kožu a kožušinu:

 • Bratstvo Jána Krstiteľa – spracovávatelia kože (1491)
 • cech taškárov (1542)
 • cech ševcov – tovarišov (1552)
 • cech ševcov – majstrov (1573)
 • kožušnícky (1581)
 • garbiarsky (pred 1609)
 • remenársky (1609)
 • sedlársky (1614)
 • čižmársky (1645)

VI. Cechy spracujúce hlinu:

 • hrnčiarsky (1556)

VII. Cechy so stavebnou činnosťou:

 • cech kamenárov a murárov (1521)
 • tesársky (1768)

VIII. Cechy s obchodnou činnosťou:

 • cech obchodníkov (1825)

IX. Cechy s ostatnou činnosťou:

 • cech remeselníkov (1658)
 • cech maliarov (1673)
 • cech knihárov (19. storočie)