Vydávanie vstupeniek na podujatie EĽRO 2017

Organizačný výbor EĽRO informuje občanov Mesta Kežmarok o možnosti prevzatia 1 ks bezplatnej vstupenky na festival Európske ľudové remeslo 2017 s neobmedzeným vstupom.

  1. ročník EĽRO sa uskutoční od 07.07.2017 do 09.07.2017 v centre Mesta Kežmarok.

Prevziať 1 ks bezplatnej 3 dňovej vstupenky môže zástupca bytovej jednotky – občan s trvalým pobytom v Meste Kežmarok. Vydávanie bezplatných vstupeniek bude realizované v 4 výdajných miestach v termíne od 05.06.2017 do 30.06.2017. Pre získanie vstupenky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz. Jedna vstupenka platí pre jednu bytovú jednotku ( obytný dom, rodinný dom ), nie pre jedného občana.

Výdajné miesta na prevzatie vstupeniek s určením ulíc:

  1. Mestský úrad Kežmarok, budova radnice, Hlavné námestie 1

Ulice: všetky ulice rodinných domov, ul. Baštova

  1. Matričný úrad Mesta Kežmarok, ul. Dr. Alexandra 30 ( bývalá budova PTK-Echo ), vstup na matričný úrad z ul. Kostolné námestie

Ulice: Bardejovská, Dr. Alexandra, Garbiarska, Gen. Štefánika, Huncovská, Južná, Košická

  1. Mestská polícia Kežmarok, budova Reduty, Hlavné námestie 3

Ulice: Karola Kuzmányho, Krvavé pole, Lanškrounská, Levočská, Martina Lányho, Možiarska

  1. Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 64

Ulice: Nad traťou, Nižná brána, Obrancov mieru, Petržalská, Pod lesom, Pod traťou, Pradiareň, Priekopa, Severná, Toporcerova, Tvarožnianska, Záhradná, Weilburská

Vstupenku si môže zástupca bytovej jednotky vydvihnúť podľa ulíc na príslušnom výdajnom mieste počas úradných hodín vo výdajných miestach č. 1, 2 a 3:

Pondelok:        08.00 – 15.00
Utorok:            08.00 – 15.00
Streda:            08.00 – 16.30
Štvrtok:           08.00 – 15.00
Piatok:             08.00 – 14.30

Úradné hodiny vo výdajnom mieste č. 4, Kežmarská informačná agentúra:

Pondelok – Nedeľa: 09:00 – 17:00