XIX. EĽRO – 11. – 13. 7. 2009

Venovaný cechu remenárov.
Pod záštitou prezidenta SR – Ivana Gašparoviča

Program: