Venovaný cechu remenárov.
Pod záštitou prezidenta SR – Ivana Gašparoviča

Program: