XVII. EĽRO – 6. – 8. 7. 2007

Venovaný tkáčskemu cechu.
Pod záštitou prezidenta SR – Ivana Gašparoviča

  • Denná a nočná prehliadka hradu — rozprávka Čierna panička, hist. príbeh Krvavé dejiny V.
  • Prezentácia remeselníkov, súťaže — javisko pred hradom /sobota/
  • Detské mestečko, historický detský kolotoč, opekanie vola
  • Tvorivá dielňa — vo výstavnej sieni Barónka – sobota
  • Korunovácia Kráľa Remesla

Program: