XVI. EĽRO – 7. – 9. 7. 2006

Venovaný potravinárskym remeslám

  • Denná a nočná prehliadka hradu s historickými scénkami /Krásna Pastorkyňa, Krvavé dejiny – vdova
  • Detské mestečko
  • Krásna pastorkyňa (rozprávkové prehliadky Kežmarského hradu)

Program: