• Syrársky trh V. Cech kolesárov
  • 3 javiská — pri radnici, pred hradom, na hradnom nádvorí
  • Sprievod, Dobýjanie hradieb, SI. otvorenie pri radnici

Program: