XIII. EĽRO – 11. – 13. 7. 2003

  • Syrársky trh V. Cech kolesárov
  • 3 javiská — pri radnici, pred hradom, na hradnom nádvorí
  • Sprievod, Dobýjanie hradieb, SI. otvorenie pri radnici

Program: