XI. EĽRO – 13. – 15. 2001

  • Syrársky trh III. Cech hrnčiarov
  • Sprievod mestom, 13.00 Dobýjanie hradieb, SI. Otvorenie — javisko pred MsÚ
  • 2 javiská — pred MsÚ, na hradnom nádvorí

Program: