X. EĽRO – 7. – 9. 7. 2000

  • Syrársky trh II
  • 2 javiská /pri radnici, na hradnom nádvorí/
  • Ekumenické bohoslužby — drevený art.kostol 9.00 sobota

Program:

  • 13.00 – pozvánka na EĽRO — FS mimo hradieb, 14.00 — ĽH P.Ď. — javisko pri MsÚ
  • 14.30 – SI. otvorenie pred MsÚ: FS: Magura, Maguráčik, Magurák, Goralik KK, Jánošík Svit, Letnička Poprad, Tanečný súbor country Sillmarion Blava, Taliansko, Bulharsko, Poľsko — Lopuszna, Bochnia, Macedónsko, Česko — Lúčka, V.Británia — skupina z Walesu, SHŠ Jago, Vranovské chodúľové divadlo, Bábkové divadlo, Módna prehliadka hist.kostýmov
  • Večer – 20.00 námestie „Kežmarčania k jubileu EĽRa
  • 20.00 – hradné nádvorie „Zlaté dno 2000“: Petra Černocká, Renáta Špačková, Funny Fellows, Vidiek, FS Magura
  • 16.00 – Koncert dobovej hudby v kaplnke Kežmarského hradu
  • 19.30 – Hradné nádvorie — Ženský zákon — Divadelný súbor MsKS KK
  • 20.30 – „Kežmarok sa zabáva“ pred radnicou : Ander z Košíc, Oľga Szabová, Gita Švercelová, HS Juraja Veľčovského s Etienom, J.Drzewiecki, TS Sillmarion, TK