IX. EĽRO – 9. – 11. 7. 1999

1. ročník syrárskeho trhu — medzi múrmi hradu. Oslavy 730. výročia udelenia mestských práv Kežmarku — 9.00 Ekumenické bohoslužby v Bazilike, 11.00 Slávnostné zastupiteľstvo v MsKS /sobota/

Program:

  • 13.30 – sprievod, 14.00 dobýjanie hradieb, Vežový koncert DH Kežmarčanka
  • 14.30 – Ľudová hudba
  • 15.00 – Otvorenie /Dočolomanský, SHŠ Jago, divadelný súbor,../ FS : Magura, Maguráčik KK, Ponitran Nitra, Taliansko, Fínsko, Turecko, Maďarsko, Poľsko — Bochnia, Nowy Targ Ciercheň, Česko, Karlove Vary SHŠ]I ago, Vranovské chodúľové divadlo, skupina historických scén Locus, bábkové divadlo
  • Hradné nádvorie : Stretnutie s históriou — bábkové divadlo SHŠ Jago, SHS Locus, Dobová hudba, tanec, M-Teatro /sobota, nedeľa/
  • Večer – 19.00 Amfiteáter — Senzi leto: Jana Kociánová, Dušan Grúň, Ivan Krivosudský, HS Senzus, tanečná skupina Fredy, s dance group, + Diskošok TV Markíza
  • 21.00 – Hradné nádvorie — Zlaté dno — hudobno-zábavný program STV : M. Dočolomanský, Z.Krónerová, K.Hasprová, Lucia Lužinská, FS Magura, Drišľak
  • 16.00 – Koncert dobovej hudby — Mariánsky kostol
  • 20.30 – Kežmarok sa zabáva pred hradom : Drišľak, TK Tempo, módna prehliadka, ĽH Paľa Ďateľa, HS Amadeus, Laserová show
  • 23.00 – Ohňostroj
  • Nočné prehliadky Kežmarského hradu s dramatizovanými úsekmi dejín hradu a mesta.