IV. EĽRO – 12. — 14. 8. 1994 – Trh historických ľudových remesiel

Pod záštitou ministra hospodárstva a min. kultúry, s fin. príspevkom Pro Slovakia. Ročník bol tým slávnostnejší, že predstavoval vyvrcholenie osláv 725. výročia udelenia mestských práv Kežmarku. Celkove prišlo na II. ročník THĽR 156 majstrov, pomocníkov a žiakov odborných škôl, ktorí svoju prácu predstavovali v 27 odboroch v 61 stánkoch. Celková návštevnosť – do 30 000 ľudí.

Program:

  • 14.00 otvorenie Strediska praktického vyučovania umeleckých remesiel
  • 15.00 slávostné otvorenie pred radnicou — javisko pred hradom. FS: Maguráčik, Goralik KK, Stavbár Žilina, Čarnica Košice, Sabinovčan Sabinov, Kopaničiar Myjava, Maďarsko, Poľsko Bochniane a Zakopiany, Česko Benešáček, SHŠ Bojník, Sokoliari Aguila, Tombola
  • Večer: Scénické pásmo „Naše mesto Kežmarok“ — divadelný súbor MsKS KK a T.Lomnica – na hradnom nádvorí 21.00
    18.00 slávnostná omša — kostol sv. Kríža
  • 20.00 S — Kežmarok sa zabáva – pred hradom /hist.tance, scénky, hud.skupina Tučná Anča, ĽH Sabinovčan a Kopaničiar