I. EĽRO – 2. – 4. august 1991

I. EĽRO sa uskutočnilo 2. – 4. augusta 1991 pod patronátom predsedu vlády SR Jána Čarnogurského

Program:

Piatok – 2.august 1991

  • 10:00 – Sprievod folklórnych súborov, Tovarišstvo umeleckých a bojových remesiel z Bratislavy pod vedením p. Kozu: otvorenie EĽRO (na otvorení boli okrem primátora Kežmarku ing. Jána Skupina napríklad aj vysokopostavení politici minister zahraničných vecí ČSFR Jiží Dienstbier, Ján Čarnogurský, predseda SNR František Mikloško atď …)
  • 18:00 – Slávnostná omša v rímskokatolíckom kostole sv. Kríža – celebroval ju biskup Spišskej diecézy František Tondra, počas omše vystúpil taliansky súbor Gen Verde z Talianska
  • 21:00 – Vystúpenie Lúčnice v miestnom amfiteátri (po niekoľkých minútach sa spustil taký lejak, že sa v predstavení nedalo pokračovať – lejak nebol v programe)

Sobota – 3. august 1991

  • 10:00 – Sprievod ako v prvý deň
  • 21:00 – Hradné nádvorie – vystúpenie talianskeho, antológia šermu, ohňostroj

Nedeľa – 4. august 1991

  • 9:00 – Koncert historickej hudby v novom ev. a. v. kostole
  • 10:00 – Sprievod ako v prvý deň
  • 19:00 – Uzavretie trhov
  • 20:00 – Nádvorie hradu – divadelné predstavenie Shakespeare: Skrotenie čertice, v podaní DS Matica pri ZK ROH Tatramat Matejovce a Tatraľan Kežmarok

Podujatie organizačne zabezpečovala tvorivá skupina EĽRO z Bratislavy. Gestormi podujatia sa stali Vysokoškolská únia Slovenska, Mestský úrad v Kežmarku, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SR, ÚĽUV, Zväz záujinových združení a mnoho sponzorov z Kežmarku 1 okolia. Trh sa umiestnil na Hradné námestie, ktoré sa provizórne ohradilo hradbami. Vstup mal len ten, kto zaplatil vstupné 20 korún. Keď sa na koči približoval Dienstbier a zastavila ho „stráž“, bez požiadania zaplatil až 100 korún.

Svoje remeselné umenie ukazovalo 65 remeselníkov v 35 stánkoch – výrobcovia textilu, kováči, šindliari, košikári, stolári, hrnčiari, kožiari. Okrem výrobcov z Československa tu boli dvaja rezbári z Poľska a dvaja kovotepci z Rakúska. Na pódiu sa striedali rôzne folklórne súbory: z Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska, zo Slovenska Čečinka, Devín a Gymnik Bratislava, Magura a Maguráčik Kežmarok, Šarišan Prešov atď … Celkovo sa predstavilo vyše 800 účinkujúcich.